2009-04-01

Skåda val i Indien


Världens största val? Blåvalen! Fel! Rätt svar: de nationella valen i Indien!

714 miljoner indier går till val regionvis under april och maj för att välja det femtonde parlamentet, Lok Sabha, sedan självständigheten 1947. Sista valdag är 13 maj och den 16 maj presenteras valresultatet.

PR- och kommunikationsföretaget Springtime ordnar därför en valresa till världens största och färgrikaste demokrati.

Kommer Kongresspartiet eller BJP att vinna regeringsmakten? Eller kan uppstickaren Mayawati, kastlös kvinna och delstatschef i Uttar Pradesh, nå premiärministerposten? Hur ska det gå för Rahul Gandhi? Och kommer kommunisterna att fortsätta spela en vågmästarroll? Vad blir konsekvenserna för näringslivet och för svenska företag? Går Indien mot mer liberaliseringar eller mot protektionism?

Resan äger rum 9-17 maj och bjuder på besök i en delstat där man följer det lokala kampanjarbetet och röstningen. Sedan åker man till Delhi och träffar parlamentariker, politiker och näringslivsföreträdare under en skräddarsydd tvådagarskonferens. Resan avslutas med en gemensam valvaka då valresultaten presenteras.

Man kan också välja att enbart delta i konferensdelen i Delhi 14-16 maj.

Inför resan anordnas två seminarieträffar i Stockholm om indisk inrikespolitik, näringsliv och det nutida Indien med specialinbjudna gästtalare.

Här läser du mer och bokar resan!

Håll koll på valkampanjen i Indien via Reuters indiska valwebb med reportage, sammanfattningar och bloggar.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online