2008-03-22

Hinduer och muslimer hedrar varandra


Holi khelen padh ke bismillah, la-ilaha-illallah ...

Låt oss fira Holi genom att åkalla Guds namn, Allah, Allah


Så står på väggarna i sufihelgedomen tillägnad Abdul Samad Rehmatullah, belägen i staden Ahmedabad i delstaten Gujarat i västra Indien.

Vad är för kontsigt med det? Jo, helgedomen är muslimsk, det gudsnamn som ska åkallas är Allah, men festivalen som ska firas är hinduisk.

Det handlar faktiskt inte om något alldeles ovanligt. Ända sedan den muslimska mogulerna styrde Indien (1500-1700-talet) har det funnits en utbredd kult av muslimska sufihelgon som utövats av såväl hinduer som muslimer. Traditionen med flera hundra år på nacken, är att muslimerna hedrar hinduerna vid tiden för den hinduiska holifestivalen (som bland annat bjuder på det berömda "kriget" med röd färg) och hinduerna hedrar en parallell muslimsk högtid.

"Det är denna typ av tolerans som ensam kan hålla vårt land enat", skrev Högsta domstolen nyligen i ett beslut med referens till den muslimska traditionen att fira hinduiska holi i västra Indien.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online