2008-03-27

Konflikt mellan miljö och fattigdomsbekämpning


Indiens finasminister P Chidambaram tycker att det vansinnigt att de industrialiserade länderna odlar grödor som används som biobränsle istället för mat.

Han anser med rätta att det är upprörande eftersom den fattiga delen av världen samtidigt kämpar med stigande matpriser och att världen just nu upplever stor osäkerhet kring livsmedelsförsörjningen - en situation skapad av det faktum att allt större kvanititeter majs, sojabönor och sockerrör används för att fylla bilarnas soppatankar.

Priset på bland annat majs har fördubblats sedan 2004.

Chidambaram pekar särskilt ut USA där 20 procent av majsskörden går till biobränsle.

Den indiske ministerns uttalande är intressant för att det sätter fingret på en av vår tids stora konflikter: den mellan fattigdomsbekämpning och kampen mot klimatförändringarna.

Vi kommer att få höra fler liknande beskyllningar i framtiden.

Framtiden kommer att bjuda på blockader, väpnade konflikter och allianser styrda av hur länderna agerar i förhållande till å ena sidan fattigdom och å andra sidan miljön.

Sverige kanske kan förklara sig neutralt.

Mer om vad ministern sa om biobränsle finns att läsa på BBC:s hemsida.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online