2008-03-04

Indien världstrea 2050


2050 kommer Kinas ekonomi att vara 30 procent större än USA:s. Samtidigt kommer Indiens ekonomi då ha nått ungefär 90 procent av USA:s ekonomi.

Kina, USA, Indien - så kommer alltså topplistan över världens största ekonomier se ut.

Allt enligt Öhrlings Pricewaterhouse Coopers beräkningar.

Frågan är vad det kommer att få geopolitiska effekter?

Indien och Kina - två nya konkurrerande världspoliser?

Kommer Indiens premiärminister vara nästan lika inflytelserik i värlspolitiken som USA:s president?

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online