2008-03-05

Bonus till flickföräldrar


En bonus på 20 000 kronor till alla föräldrar som föder flickor. Det är indiska regeringens senaste försök att råda bot på landets skriande underskott på kvinnor, enligt BBC.

Bonusprogrammet, hoppas man, ska få bukt med den dåliga vanan att abortera flickfoster - en desperat åtgärd som många indiska familjer tar till för att slippa betala hemgift för att få sina döttrar bortgifta, och istället föda inkomstbringande söner.

Indien förbjöd 1994 könsbestämning av foster via ultraljud, men ovanan fortsätter i stor skala - nu illegalt.

Enligt brittiska källor har 10 miljoner flickfoster aborterats i Indien de senaste 20 åren.

Enligt det nya programmet har fattiga familjer i sju indiska delstater rätt till bonusen om de föder flickor. De räcker inte att föda dem - bonusen faller ut först den dag flickorna fyller18 år.

Värst snedfördelning av män-kvinnor har delstaten Punjab där det bara går 793 flickor på 1 000 pojkar.

Läs också tidigare blogginlägg om att trenden vänt och fler flickor föds i delstaten Haryana.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online