2008-03-07

Indisk engelska blir cool global dialekt


Engelskan sammanfaller i fler "globala dialekter" och den mest inflytelserika dialekten kommer att vara indisk engelska.

Indisk engelska kommer snart att ersätta amerikansk engelska som den mest inflytelserika varianten efter brittisk engelska.

Det tror i alla fall professor David Crystal, en av världens främsta experter på engelska och författare till Cambridge Encyclopedia of the English Language.

- När det gäller språk spelar antalet människor som pratar det stor roll. Och det finns fler människor som pratar engelska i Indien än i den del av världen där engelska sen gammalt är förstaspråk [USA, Storbritannien, Kanada etc], säger David Crystal, enligt Times of India.

En egenhet i indisk engelska är att man använder pågående presens snarare än vanlig presens. Indier säger oftare "I am thinking, I am feeling, I am seeing" etc snarare än "I think, I feel, I see".

- Detta sätt att prata kommer i framtiden att betrakats som inne och därmed bli en del av standardformen av global engelska, säger professorn.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online